Brf Gårdskikaren Vendelsö

Stadgar

Föreningens stadgar är ”kontraktet” mellan styrelse och de boende om hur föreningen skall skötas. Som boende kan man förvänta sig att stadgarna följs. Stadgarna är en försäkring om att syftet med föreningen inte förändras godtyckligt under tidens gång.
 
Stadgar Brf Gårdskikaren (Uppdaterad 2018-06-27)

 

Brf Gårdskikaren Vendelsö
Källtorpsvägen 76 – 128
styrelsen@gardskikaren.se
Copyright 2016-2019