Brf Gårdskikaren Vendelsö

Elförbrukning

Varje lägenhet har en individuell elmätare. Merparten av lägenheternas elförbrukning går till uppvärmning och ventilation.
 
Föreningen köper in all el gemensamt och debiterar sedan varje lägenhet för respektive lägenhets förbrukning.
 
Genom att vi köper in elen gemensamt sparar vi framförallt på nätavgiften. Istället för att varje lägenhet betalar för var sitt elabonnemang delar vi på ett.
 
Vår nätleverantör är Vattenfall.
 
För närvarande köper vi vår el från Skellefteå Kraft med rörligt elpris.

 

Brf Gårdskikaren Vendelsö
Källtorpsvägen 76 – 128
styrelsen@gardskikaren.se
Copyright 2016-2019