Brf Gårdskikaren Vendelsö

Parkering och garage

Parkering

Till varje lägenhet hör en numrerad parkering med elstolpe. Kostnaden för denna är 200 kr i månaden och faktureras på din hyresavi.
 
Du kan inte välja bort parkeringen men om du önskar hyra ut den till annan i föreningen så går det jättebra. Tag kontakt med vår förvaltare. Kontaktuppgifter finns på kontaktsidan.

Gästparkering

Vi har för närvarande 6 st gästparkeringar. Gästparkering innebär att parkeringen är till för besökande till föreningen. Boende får ej använda dessa platser för egna fordon.

P-böter

Föreningen utfärdar kontrollavgift vid felparkering i enlighet med Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Garage

Föreningen har 5 st varmgarage för uthyrning. I dagsläget (15-09-11) finns ett garage ledigt. Kostnaden är 900 kr i månaden.

 

Brf Gårdskikaren Vendelsö
Källtorpsvägen 76 – 128
styrelsen@gardskikaren.se
Copyright 2016-2019