Brf Gårdskikaren Vendelsö

Om föreningen

Föreningen äger fastigheten Vendelsö 3:1804 i Haninge kommun omfattande adresserna Källtorpsvägen 76 – 128.
 
På fastigheten finns två bostadsbyggnader med 27 st lägenheter upplupna med bostadsrätt.
 
Lägenheterna är 1 – 3 rum och kök där minsta lägenheten är på 37 kvm och största på 79 kvm. Till varje lägenhet hör en bilparkering.
 
Den totala bostadsytan är 1595 kvm.
 
Byggnaderna har betongstomme med träfasad.
 
I ena byggnaden finns 5 st varmgarage som upplåts med hyresrätt.
 
Föreningen bildades 1998 i samband med att lägenheterna uppfördes.

 

Brf Gårdskikaren Vendelsö
Källtorpsvägen 76 – 128
styrelsen@gardskikaren.se
Copyright 2016-2019