Brf Gårdskikaren Vendelsö

Ordningsföreskrifter

Syftet med föreningens ordningsföreskrifter är att alla skall trivas i föreningen. Då föreningen upplåter bostäder och det är viktigt att känna sig trygg och bekväm i sin bostad måste vi visa sådan hänsyn att alla känner sig trygga i sin boendemiljö.
 
Ordningsföreskrifter är tvingande enligt stadgarna vilket betyder att de gäller dygnet runt utan undantag.
 

Generellt gäller följande

Inget buller / hög musik mellan kl 22 – 07 alla dagar.
Lägenheten är ingen festlokal.
Lägenheterna är lyckligtvis relativt bra ljudisolerade vilket gör att normal användning av lägenheten inte hörs i andra lägenheter.
Det bör dock beaktas att ljudisoleringen för ljud utifrån är väldigt dålig pga lägenheternas ventilationssystem. Det går därför inte att ha utomhusaktiviteter mellan 22-07 utan att störa. Detta innefattar att t ex spela musik med öppet fönster eller festa på uteplatsen/balkongen.
Hög musik och skrik i lägenheten hörs till andra lägenheter och är därför heller inte tillåtet 22 – 07.
 
OBS! Även om ni förbereder grannarna på en eventuell fest måste det ändå vara tyst mellan 22 – 07. Det spelar ingen roll om grannarna ger sitt godkännande, reglerna gäller ändå. Den fjärde grannen som man inte fick tag på kanske behöver passa ett tidigt flyg kl 6 på söndag morgon eller den första grannen kanske inte vågade säga ifrån.
 
För att ha en opartisk och effektiv bedömning av störningar är föreningen ansluten till Svenska Störningsjouren. Journummer hittas på föreningens inloggningssida.

Tvättstugor

Det är viktigt att man städar och rengör ordentligt efter sig när man använt tvättstugan. Det finns en utförlig beskrivning i respektive tvättstuga.
 
Luddfilter i torktumlarna skall enligt tillverkarens manual normalt rengöras torrt, dvs utan vatten. Om man vill rengöra dem noggrant är dammsugning det bästa.
 
Luddfiltren bör för säkerhets skull aldrig lämnas utanför torktumlaren. Om någon kör torktumlaren utan luddfilter luddar hela torktumlaren igen, tappar avfuktningsfunktionen och en omständig rengöring av torktumlaren behöver göras.
 
Vi har lyckligtvis relativt lätt att få tid i våra tvättstugor samt generöst med tid per bokning. Bokningar görs maximalt en bokning åt gången. Om en bokning inte påbörjats inom 45 minuter från bokningens start kan en annan boende överta bokningen.

Fasaden/fastigheten

Det är inte, under några omständigheter, tillåtet att göra ingrepp i fasaden eller tillhörande mark.
Det är inte tillåtet att t ex
  • göra genomförningar, t ex för elsladdar, luftvärmepumpar (dessa är ej tillåtet att installera pga andra orsaker), vattenslangar och likn.
  • måla stolpar, balkong- och loftgångsräcken
  • angöra däck eller staket i fasaden
  • såga ner träd eller ta bort buskar
  • byta ytterdörr eller armaturer

Sopor

För att undvika att fåglar och andra djur äter ur våra slängda sopor är det viktigt att locken på sopkärlen är ordentligt stängda. Föreningen belastas även med straffavgift om locken inte går att stänga.
Om sopkärlen är fulla, vänta om möjligt till dess att kärlen tömts. Sophämning sker en gång i veckan på måndagar.

Parkering och tomgångskörning

På föreningens område råder parkeringsförbud förutom på markerade platser. De markerade platserna består av förhyrda parkeringar och besöksparkeringar. Besökande skall använda skyltad besöksparkering. Boende får ej använda besöksparkeringen.
 
Föreningen utövar för närvarande egen parkeringsövervakning och felparkering leder till en felparkeringsavgift på 400 kr.
 
Inom Haninge kommun gäller maximalt 1 minuts tomgångskörning (överträdelse straffas med böter enligt miljöbalken 29 kap §9). Detta gäller även på föreningens mark.

Grillning

Föreningen har grill på vår gemensamma uteplats. Grillning på balkong eller under en grannes balkong är inte tillåten. Orsaken till detta är dels brandfaran dels att ventilationen på byggnaderna är konstruerade så att inluften tas från balkongsidan vilket medför att grillröken sugs in i ovanvarande lägenheter.

Rökning

Pga byggnadernas ventilation är det olämpligt att röka i närheten av byggnadens/grannarnas friskluftsintag. Kontrollera att du inte röker under ett luftintag. Fimpar får EJ slängas på föreningens mark.

 

Brf Gårdskikaren Vendelsö
Källtorpsvägen 76 – 128
styrelsen@gardskikaren.se
Copyright 2016-2019